อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีวีรชนไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

Link >> Home : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมท้าวสุรนารี

 

 

 

 

วีรกรรมท้าวสุรนารี

ปีพุทธศักราช ๒๓๖๙ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุวงศ์เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ ยกกองทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมา

ขณะนั้นเจ้าเมืองและพระยาปลัด เมืองนครราชสีมาไปราชการ เจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนชาวเมืองหญิงชาย รวมทั้งคุณหญิงโม ภรรยาปลัดเมือง จะนำไปเวียงจันทน์

ขณะพักแรมที่ทุ่งสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๖๙ คุณหญิงโมร่วมกับหลวงณรงค์สงคราม หัวหน้าชาวเมืองได้ออกอุบายโดยให้ชาวเมืองเลี้ยงสุราอาหารแก่ทหารลาวที่ควบคุมมา ทหารเจ้าอนุวงศ์เสียกลกินเหล้าเมายา จนขาดสติเกือบหมดกองทัพ เมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมแล้ว กำลังชาวโคราชที่ทุ่งสัมฤทธิ์ก็โจมตีเข่นฆ่าทหารเวียงจันทน์อย่างรวดเร็ว

ส่วนหนึ่งนำไฟไปใส่เกวียนที่บรรทุกดินดำจนระเบิดขึ้นสังหารทหารลาวล้มตายเป็นจำนวนมาก ที่รอดตายก็หนีแตกไป

วีรกรรมคุณหญิงโมครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และต่อมาราชการได้ถือเอาวันที่ ๔ มีนาคม เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ

 

กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.)
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๓๓ ๘๔๖๗ หรือ โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๑๐๒๑
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม
การเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งล่วงหน้า
ที่ปรึกษา : พลโท ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ -------- ออกแบบเวปเพจโดย : น.ท.เสริมสกุล โทณะวณิก และ น.ท.สุทัศน์ ไผทรัตน์