อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีวีรชนไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

Link >> Home : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทย ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีสำคัญของชาติ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก วันทำบุญดินสมรภูมิ เป็นต้น อุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณบูรพกษัตริย์ และดวงวิญญาณวีรชน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ในอาคารประกอบพิธี มีกระจกสลับสีแสดงภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกี่ยวกับความกล้าหาญพร้อมแพรแถบ  โดยภาพประดับบนบานกระจก ข้างบานประตูด้านทิศ ตะวันออก และตะวันตก ด้านละ ๘ ภาพ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกันทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่
- เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
- เหรียญกล้าหาญ
- เหรียญชัยสงครามโลกครั้งที่ ๑
- เหรียญชัยสมรภูมิกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
- เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา
- เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเกาหลี
- เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนาม
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน

 

เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร

เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานผู้เกี่ยวข้อง และผู้ไปร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ลักษณะของเหรียญเป็นรูปกลมรีทำด้วยเงิน เป็นรูปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะ ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธย ย่อ รร.๖ อยู่ภายใต้พระพิชัยมงกุฏห้อยกับแพรแถบสีดำ ริ้วสีแดง และมีเครื่องหมายวชิราวุธที่แพรแถบ

เหรียญชัยสงครามโลกครั้งที่ ๑

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่ผู้
ูที่ปฏิบัติราชการในคราวงานสงคราม ณ ทวีปยุโรป (สงครามโลกครั้งที่ ๑) ลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญทองสัมฤทธิ์รูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปนารายณ์เป่าสังข์ ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า “มหาสงครามเพื่ออารยธรรม” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีรุ้ง

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญโลหะรูปกลมด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับอธิราชศัตรู ด้านหลังเป็นรูปจักร กลางจักรมีอักษรว่า “เรารบ เพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีเขียว ริ้วสีแดงขาวบนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพล จารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ"

เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส

สร้างในสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชการที่ ๘ เพื่อพระราชทาน แก่ ทหาร ตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรูลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญโลหะรูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับอธิราชศัตรูด้านหลังเป็นรูปจักร กลางจักรมีอักษรว่า “เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีแดง ริ้วขาว บนแพรแถบมีเข็มโลหะ รูปคทาจอมพล จารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ”

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเกาหลี

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และ ผู้กระทำหน้าที่อย่างทหาร หรือตำรวจที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู ลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญโลหะรูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับอธิราชศัตรู ด้านหลังเป็นรูปจักร กลางจักรมีอักษรว่า “เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีฟ้า ริ้วสีขาว บนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพล จารึกอักษรว่า“ชัยสมรภูมิ”

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนาม

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำการรบกับอริราชศัตรูลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญโลหะกลม ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู ด้านหลังเป็นรูปจักรกลางจักร มีอักษรว่า “เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีเหลือง ริ้วสีแดงขาว บนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพล จารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ"

เหรียญพิทักษ์เสรีชน

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและราษฎร ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ลักษณะของเหรียญ เป็นโลหะทองแดงรมดำรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ย่อกลางทั้ง ๔ ด้าน ด้านหน้ามีรูปจักรมีสมอขัด ในวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบเขนโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑพ่าห์ ด้านหลังมีอักษรบาลี ซึ่งแปลว่า “พึงชนะความชั่วด้วยความดี” จารึกอยู่ห้อยกับแพรแถบลาย ริ้วแดงสลับขาว ประดับด้วยเครื่องหมายรูปช่อชัยพฤกษ์โลหะสีทอง บนแพรแถบมีเข็มโลหะจารึกอักษรว่า “พิทักษ์เสรีชน"

เหรียญกล้าหาญ

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐม รามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหาร หรือตำรวจ หรือหน่วยทหาร ในกรณีพิพาทอินโดจีน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ลักษณะของเหรียญเป็นโลหะกลม เป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี กับอริราชศัตรู ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า "เรากล้ารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย" เหรียญห้อยกับแพรแถบมีโลหะรูปคทาจอมพล จารึกอักษรว่า "กล้าหาญ"

กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.)
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๓๓ ๘๔๖๗ หรือ โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๑๐๒๑
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม
การเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งล่วงหน้า
ที่ปรึกษา : พลโท ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ ------- -ออกแบบเวปเพจโดย : น.ท.เสริมสกุล โทณะวณิก และ น.ท.สุทัศน์ ไผทรัตน์